_EPX8780.JPG

Varför utbilda sig i ultraljudsdiagnostik?

Ultraljud ger en överlägsen upplösning i jämförelse med magnet resonans(MR) och datortomografi(DT). En spatiell upplösning på mindre än 0.1 mm är vanligt.

Till skillnad med MR ger ultraljud en representation av faktisk vävnad snarare än vävnadens metabolism/joners rörelse. 

Bild & upplösning

Ultraljud ger en överlägsen upplösning i jämförelse med magnet resonans(MR) och datortomografi(DT). En spatiell upplösning på mindre än 0.1 mm är vanligt.

Till skillnad med MR ger ultraljud en representation av faktisk vävnad snarare än vävnadens metabolism/joners rörelse. 

Dynamisk undersökning

Dynamisk undersökning av en misstänkt patologi är många gånger avgörande för en korrekt diagnos. Med ultraljud kan muskler, senor, leder och nerver belastas och undersökas i realtid. Idag finns ingen annan allmänt förekommande bilddiagnostik som klarar detta.

Exponering

Ultraljud är fri från joniserande strålning. Det gör att tekniken är särskild lämplig vid undersökning av barn. 

Ultraljudet påverkas inte negativt av metalliska föremål. Patienter med proteser, skruvar och plattor kan därför undersökas som vanligt. 

För patienter som lider av klaustrofobi kan ultraljud ofta vara att föredra framför MR vid undersökning av mjukdelsskador.

Genomlysning vid interventioner

Med ultraljud har du möjligheten att säkerställa att en injektion når sitt målområde utan att skada annan omkringliggande vävnad. Blockader, injektioner, aspirationer mm kan göras mer effektiv och säkert.

Tillgänglighet & pris

Ultraljud används idag i de flesta områden i vården. Maskinerna är oftast mycket tillgängliga i en sjukhusmiljö. Det finns i rummet nära patienten. Många maskiner är idag portabla. Även de mer exklusiva maskinerna är idag relativt billiga.

Kontakt

 Address. Sophiahemmet, Hus O

Tel. 123-456-7890

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin